Candlestick Chart มารู้จักกราฟแท่งเทียนกัน

ในศตวรรษที่ 17  เริ่มใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อการค้าข้าว ทำกำไรในการซื้อขาย  ในเวลาต่อมา Candlestick Chart แผนภูมิแท่งเทียน ได้ถูกคิดและได้รับการพัฒนาโดย Munehisa Homma ใน ศตวรรษที่ 18
ในปัจจุบัน Candlestick Chart เป็นรูปแบบกราฟแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันแพร่หลาย ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการหาจังหวะในการซื้อ ขาย หุ้น stock, foreign exchange, commodity, และ option ผู้เริ่มเล่นหุ้น ต้องทำความเข้าใจ Candlestick Chart โดยรูปแบบจะมีลักษณะเหมือนแท่งเทียน ที่ประกอบไปด้วย  ตัวเนื้อเทียน Body และ ไส้เทียน Shadow โดยแท่งเทียนแต่ละแท่งจะแสดงรายละเอียดของ ราคาเปิด-Open ราคาปิด-Close ราคาสูงสุด-High ราคาต่ำสุด-Low ในช่วงเวลาหนึ่งๆ Time Interval รูปด้านล่างจะเป็นลักษณะโครงสร้างของกราฟแท่งเทียน
โครงสร้าง กราฟแท่งเทียน

ช่วงเวลา Time Frame กับ Candlestick Chart

กราฟ 5 นาที- M5>>>>1 แท่งเทียนจะแสดงข้อมูล ราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ในช่วงเวลา 5 นาที
กราฟ 1ชั่วโมง-H1>>>>>1 แท่งเทียนจะแสดงข้อมูล ราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
กราฟ วัน -D1>>>>>1 แท่งเทียนจะแสดงข้อมูล ราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ในช่วงเวลา 1 วัน
กราฟ สัปดาห์-W1>>>>>1 แท่งเทียนจะแสดงข้อมูล ราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ในช่วงเวลา 1 สัปดาห์

นักลงทุนสามารถปรับช่วงเวลา Time Frame ให้เหมาะสม ได้ เช่น รูปหน้าจอถัดไปจากโปรแกรม MetaTrader-Exness ปรับได้ที่ Charts>>>Periodicity>>>1 minute, 5minutes,..daily,weekly,monthly

ทำความเข้าใจ และ วิเคราะห์ Candlestick Chart

ในสมัยก่อน การแสดงผลในคอมจะเป็นภาพขาวดำ ถ้าเป็นแท่งสีขาว คือ ราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด แท่งสีดำหรือทึบ คือ ราคาปิดอยู่ต่ำกว่าราคาเปิด โดยในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนสี จากสีขาว เป็น สีเขียว หุ้นขึ้น และ จากสีดำ เป็น สีแดง หุ้นลง

Candlestick UpTrend

ภาพด้านบน เป็นราคาซึ้อขาย หุ้น ค่าเงิน Forex EURUSD ที่ Time Frame 5 นาที กราฟแท่งเทียนของวันที่ 29 ตุลาคม เวลา 10:25 แท่งเทียนเป็นสีขาว แสดงว่า ราคาปิด 1.27369 มีราคาสูงกว่าราคาเปิด 1.27334 โดยช่วงเวลาดังกล่าวมีการซื้อขายหุ้นราคาสูงสุดที่ 1.27387 และราคาต่ำสุดที่ 1.27306 เป็นช่วงราคาหุ้นขึ้น แปลว่า นักลงทุนส่วนใหญ่คิดว่าก่อนหน้านั้นราคาหุ้นต่ำเกินไป เข้ามาซื้อหุ้นเก็บเพื่อไปขายในราคาที่สูงขึ้น มีความต้องการซื้อมากว่าต้องการขาย ราคาหุ้นขึ้น

ภาพด้านล่าง เป็นราคาซึ้อขาย หุ้น ค่าเงิน Forex EURUSD ที่ Time Frame 5 นาที กราฟแท่งเทียนของวันที่ 29 ตุลาคม เวลา 10:50 แท่งเทียนเป็นสีดำ แสดงว่า ราคาปิด 1.27343 มีราคาต่ำกว่าราคาเปิด 1.27370 โดยช่วงเวลาดังกล่าวมีการซื้อขายหุ้นราคาสูงสุดที่ 1.27377 และราคาต่ำสุดที่ 1.27334 เป็นช่วงราคาหุ้นขาลง แปลว่า นักลงทุนส่วนใหญ่คิดว่าก่อนหน้านั้นราคาหุ้นสูงเกินไป และมีการขายเพื่อทำกำไร มีความต้องการขายมากว่าต้องการซื้อ ราคาหุ้นลง

Candlestick DownTrend

หมายเหตุ: ภาพหน้าจอการเทรดหุ้น EURUSD มาจากโปรแกรม MetaTrader-Exness

แต่ในความเป็นจริงแล้วนักลงทุนต้องมีความระมัดระวังในการซื้อขายหุ้น เพราะ การขึ้นลงของราคาหุ้นเกิดมาจากหลายปัจจัย เช่น ความดาดหวัง อารมณ์ ความกลัว ความละโมภ ของนักลงทุนในตลาด ณ เวลานั้น และราคาหุ้นที่เห็นอาจจะไม่ใช่ราคาที่แท้จริงของหุ้นนั้นๆ ในทางเทคนิคในใช้กราฟแท่งเทียนเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของราคาในอนาคตของหุ้น โดยอาจต้องศึกษาการดูแนวโน้มราคาหุ้น Trend และ การหยุดขาดทุน Stop Loss