Positons คือ

ขอสัก Like นะครับ

Positons กับการทำความเข้าใจศัพท์การเล่นหุ้น

หน้าต่างPosition Marketiva Streamster

Positions(โปรดดู Streamster ของท่านประกอบ)
instrument คือ ชื่อหุ้นที่ท่านซื้อไว้ครับ
side คือ เล่นขาขึ้นหรือเทรดขาลง(LONGคือขาขึ้น SHORTคือขาลงครับ)
quantity คือ จำนวนหุ้นที่ท่านซื้อไว้ครับ
point คือ แต้มหรือเรียกว่า จุด หรือเรียกว่าปิปก็ได้ครับ 1 ปิปเท่ากับ 1% ของหุ้นที่ท่านเปิดโดยประมาณครับ
profit คือ กำไรที่ท่านได้หน่วยเป็นดอลล่าครับ โดยคิดจากปิปที่ได้ครับ

Stop-L คือ ราคาที่ท่านต้องการขายออกโดยอัตโนมัติจะตั่งหรือไม่ตั่งก็ได้ครับ มีสอนในขั้นสุดท้ายครับ

Target คือ ราคาที่ท่านต้องการขายออกโดยอัตโนมัติจะตั่งหรือไม่ตั่งก็ได้ครับ มีสอนในขั้นสุดท้ายครับ
Open คือ ราคาตอนที่ท่านซื้อครับ

เปิดบัญชีเล่นหุ้นexness

Investor Note