เปิดบัญชีหุ้น ด้วยเทคนิดดีๆ สำหรับนักลงทุนมือใหม่

เปิดบัญชีหุ้น กับเรื่องที่ควรรู้

การลงทุนในปัจจุบันเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนในหุ้น คุณเองก็ทำได้ ในปัจจุบันการซื้อขายหุ้น เป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่และคนทั่วไป หลายคนมองว่าเป็นโอกาสทีจะพบกับอิสรภาพทางการเงิน หรือ เกษียนเร็ว ซึ่งคุณเองก็สามารถเข้าถึงการเล่นหุ้นได้ทุกที่และทุกเวลาที่คุณต้่องการด้วยระบบอินเทอร์เน็ต หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า เล่นหุ้นออนไลน์ โดยขั้นตอนแรกที่เราจะต้องทำคือ การเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ หลายข้อสงสัย หลักการพิจารณาบริษัทหลักทรัพย์ เทคนิค รวมถึงขัันตอนการเปิดบัญชีหุ้นเบื้องต้น สำหรับมือใหม่หรือผู้สนใจ ได้ถูกรวบรวมไว้ให้ที่นี่แล้วครับ

ขั้นตอนเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์

 

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ กับโบรคเกอร์ ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1 เลือกบริษัทหลักทรัพย์ที่คุณคิดว่าใช่

สะดวกในการติดต่อ เพื่อขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต แต่ละบริษัทหลักทรัพย์ จะมีการให้คำปรึกษา ข่าวสาร การลงทุน บทวิเคราะห์ สภาพตลาด และ เศรษฐกิจ รวมไปถึงการอบรม สัมมนา

แนะนำ เลือก เปิดบัญชีหุ้นไว้อย่างน้อย 2 ที่เพื่อเปรียบเทียบกัน หรืออาจถามคนที่เราเชื่อใจ ที่มีบัญชีซื้อขายหุ้นแล้ว ว่าบริษัทหลักทรัพย์ไหนที่เขาชอบ บริการได้ตรงใจ

2 กรอกเอกสารการเพื่อขอเปิดบัญชี และเอกสารอื่นๆเพิ่มเติม โดยอาจมีเอกสารการขอใช้บริการ
หักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) เพื่อชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์

3 เตรียมเอกสารและส่งหลักฐานเพื่อใช้ในการเปิดบัญชี ตามรายการด้านล่าง

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • กรณีชาวต่างชาติ ใช้หนังสือเดินทาง/หลักฐานการเข้าเมือง และใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคาร และสำเนาหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง 3-6 เดือน
 • แบบคำขอให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS)
 • ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

 

4 จากนั้นรอผลการพิจารณา อย่างน้อย 1 สัปดาห์ หลังจากบัญชีได้รับการอนุมัติ

เราจะได้รับ Username และ Password เพื่อนำไปใช้ในการเข้าระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต ได้แก่ ระบบ StreamingPro

 

เลือกประเภทบัญชีหุ้น ที่เหมาะกับตัวเอง

โดยหลักในทุกบริษัทหลักทรัพย์จะมี ประเภทบัญชีหุ้นให้นักลงทุนเลือกอยู่ 3 แบบดังนี้
บัญชีเงินสด (Cash Account)
ต้องจ่ายเงินค่าหลักทรัพย์เต็มจำนวนด้วยเงินสด โดยการพิจารณาอนุมัติวงเงิน
ที่เราจะสามารถ ใช้ซื้อหุ้นจากหลักฐานการเงินที่ยื่นไว้ แต่จะต้องฝากเงินเพื่อเป็น
หลักประกัน (15%-20%) ทั้งนี้จะต้องจ่ายเงินค่าซื้อหุ้นภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ
หุ้นหรือหลักทรัพย์ ซึ่งเราสามารถโอนเงินหรือใช้ระบบการตัดเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS)
ในทางกลับกัน กรณีที่เราขายหลักทรัพย์ เราจะได้รับเงินจากการขายหลักทรัพย์จากโบรกเกอร์ภายใน 3
วันทำการนับจากวันที่ขายหลักทรัพย์ เป็นประเภทบัญชีที่แนะนำและเหมาะสำหรับมือใหม่

บัญชีเงินฝาก (Cash Balance Account)
สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5,000 บาท
เราฝากเงินไว้กับทางโบรกเกอร์เท่าไร ก็สามารถซื้อหลักทรัพย์ได้เท่ากับจำนวนเงินที่นำมาฝาก โดยเงินฝากของเราจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากเป็นไปตามอัตราที่โบรกเกอร์กำหนด

บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance Account)
ค่อนข้างเสี่ยงไม่ค่อยแนะนำ เพราะเป็นบัญชีเงินประเภทกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งต้องเสียอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามที่โบรกเกอร์กำหนด

โดยเราจะต้องวางเงินสดหรือหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นประกันไว้ด้วย ตามสัดส่วนที่โบรกเกอร์กำหนดไว้
ถ้ากำหนดสัดส่วนที่ 50% ของวงเงินกู้ หมายความว่า ถ้าซื้อหุ้น 100 บาท นักลงทุนออกเงินเอง 50 บาท ใช้เงินโบรกเกอร์ อีก 50 บาท ตอนตลาดหุ้นดี ราคาหุ้นขึ้นก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าตลาดขาลง ราคาหุ้นในบัญชีหุ้นเราโดยรวมต่ำกว่าที่โบรเกอร์กำหนด โบรเกอร์จะเรียกให้นำเงินสดหรือหลักทรัพย์มาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม เพื่อรักษาบัญชีหุ้นไว้ ถ้าเราไม่สามารถทำได้ ก็จะมีการบังคับขายหุ้น force sale เพื่อให้ โบรคเกอร์ไม่ต้องมารับการขาดทุน  สุดท้ายเราก็จะขาดทุนทั้งดอกเบี้ยและเงินกู้ ไม่แนะนำในการเปิดบัญชีหุ้นประเภทนี้สำหรับมือใหม่

เปิดบัญชีหุ้นที่ไหนดี คำถามที่ผมก็เคยสงสัย

ไม่มีใครบอกได้แน่นอนว่า เราต้องเปิดบัญชีหุ้นที่ไหนดี แต่ก็พอจะมีหลักการช่วยให้เราพิจารณาหรือประเมินโบรคเกอร์ ได้ตามนี้

 • ตรวจสอบ โบรคเกอร์ ที่เราจะไปเปิดบัญชี ว่า ได้รับใบอนุญาตการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตามกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต.) หรือไม่
  ตรวจสอบด้วยตัวเองได้ ที่นี่>>รายชื่อบริษัทที่ได้รับใบอนุญาต การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 • มี ผู้แนะนำการลงทุน ให้ข้อมูล หรือ เจ้าหน้าที่ มาร์เก็ตติ้งที่ได้รับอนุญาตถูกต้องจาก ก.ล.ต. หรือไม่
  ผลการดำเนินงานของโบรคเกอร์นั้นๆ มีประวัติเสียหาย ทำผิดร้ายแรง หรือไม่ ติดตามตรวจสอบ ข่าวต่างๆได้ ที่ ก.ล.ต. ไม่ว่าจะเป็นข่าวการลงโทษผู้บริหาร และ หรือ มาร์เก็ตติ้ง เป็นต้น ตรวจสอบบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกสั่งพัก/บุคคลที่กำลังอยู่ระหว่างถูกภาคทัณฑ์/ต่ออายุทะเบียนแล้ว ได้ ที่นี่>>รายชื่อนักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ
 • มีข้อมูลการลงทุน เศรษฐกิจ ข่าวที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่เราสนใจและบทวิเคราะห์ หรือไม่ มากน้อยเพียงใด
 • ความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น ซื้อขายหุ้นออนไลน์ internet trading , สั่งซื้อขายที่ห้องค้า หรือ ทางโทรศัพท์ของโบรคเกอร์
 • สาขาและการให้บริการโบรคเกอร์ มีมากน้อยแค่ไหน ใกล้บ้านหรือที่ทำงานไหม
 • วิเคราะห์คุณภาพการให้บริการของโบรคเกอร์จากนักลงทุนที่เรารู้จัก หรือ จากเว็บไซต์เกียวข้อง เช่น

www.sec.or.th

www.start-to-invest.com

www.settrade.com

www.stock2morrow.com

 • สุดท้ายคงต้องทดลอง ติดต่อ ดูการให้บริการว่ารวดเร็ว แก้ไขปัญหาเราได้ไหม ถ้าเปิดบัญชีไปแล้วบริการไม่ดี ข้อมูลการวิเคราะห์ไม่ตอบโจยท์หรือไม่มากพอ อย่ายึดติดครับ เปลียนโบรคเกอร์ได้เลย

เปิดบัญชีหุ้น ขั้นต่ำ

Ref:  www.start-to-invest.com