แนวทางการเล่นหุ้น

ขอสัก Like นะครับ

มูลค่าหุ้น กับ ราคาหุ้นในแนวทางการเล่นหุ้นทีแตกต่าง ถ้าเรามาศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการเล่นหุ้นแล้วส่วนใหญ่จะ ถูกแบ่งออกเป็น2แนวหลักๆด้วยกัน คือ Value Investing และ Technical Analysis โดยนักเล่นหุ้นทั้ง 2 ฝ่ายจะมีมุมมองในการเล่นหุ้นที่ต่างกัน

Value Investing การลงทุนแบบเน้นคุณค่า หรือ การลงทุนตามมูลค่า

เป็นแนวทางการลงทุนที่ริเริ่มและพัฒนาโดย เบจามิน เกรแฮม เป็นแนวทางการเล่นหุ้นที่เน้นลงทุนในกิจการที่ผู้ลงทุนเชื่อว่ามีราคาหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐาน โดยวิเคราะห์มูลค่าทางบัญชีหรือสัดส่วนทางการเงินแบบต่างๆ เช่น มูลค่าหุ้นตามบัญชี(Book Value) , สัดส่วนราคาหุ้นต่อกำไร (Price to Earning Ratio), สัดส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Price to Book Ration) หรือ สัดส่วนเงินปันผล (Dividend Yields)

หลักการลงทุนแบบเน้นคุณค่า

เล่นหุ้นแนวVI

นักลงทุนจะประเมินมูลค่าบริษัทและหุ้นของบริษัทด้วยปัจจัยพื้นฐาน เมื่อได้มูลค่าหุ้นที่เหมาะสมแล้วจึงพิจารณาราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ หากพบว่าราคาของหลักทรัพย์ทั้งหมดต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่เหมาะสมก็จะเข้าซื้อหุ้น เพราะเชื่อว่าราคาตลาดจะวิ่งไปหาราคาที่เหมาะสมในระยะยาว นักลงทุนแบบนี้ จะเชื่อว่า อัตราส่วนทางบัญชีที่ต่ำ สามารถบ่งบอกว่าราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐาน Undervalued การลงทุนในแนวนี้ยังเป็นนิยมในหมู่นักลงทุนทั่วไปเนื่องจากใช้วิธีการทีไม่ซับซ้อน แต่จุดอ่อนของการลงทุนแบบเน้นคุณค่า คือ การหามูลค่าที่เหมาะสมเป็นไปได้ยากและขึ้นอยู่กับสมมติฐาน นักลงทุนในแนวนี้ที่ประสบความสำเร็จระดับโลก ได้แก่ วอเรน บัฟเฟต

Technical Analysis

ส่วนทางด้านแนวนักเล่นหุ้นแบบ Technical ก็จะดูที่ราคาหุ้นในตลาดหุ้นเป็นหลัก โดยเอาราคาหุ้นก่อนหน้านั้นมาคำนวณด้วยเครื่องมือทางเทคนิคแล้ววิเคราะห์ทาง สถิติและความน่าจะเป็นของราคาหุ้นตัวนั้นในอนาคต ย่ำนะครับ ความน่าจะเป็นของราคาหุ้นในอนาคต เพราะถัารู้ราคาอนาคตแน่นอนก็รวยหุ้นกันหมดแล้วครับ นักเล่นหุ้นแนวนี้จะใช้เครื่องมืทางเทคนิคเพื่อดูแนวโน้มของราคาหุ้นตอน นั้นๆอยู่อยู่ในขาขึ้น ขาลงหรือไร้ทิศทาง แล้วเข้าซื้อหรือขายหุ้นตามแนวโน้มของราคา ที่เรียกกันว่า Trend Follow แล้วกำหนดจุดออก เมื่อหมดแนวโน้ม หรือกำหนดจุดขาดทุนที่รับได้ Stop Loss เมื่อราคามาผิดทาง ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ตามความน่าจะเป็น เครื่องมือทางเทคนิคที่นิยมใช้กัน ได้แก่ เส้น Trend Line , Moving Average, MACD, Relative Strength Index (RSI) เป็นต้น

เล่นหุ้นแนว Technical-Analysis

สรุปหลักการสำคัญของการเล่นหุ้นแนว Technical Analysis

  1. Trend Follow เล่นตามแนวโน้มที่ชัดเจนเท่านั้น
  2. ทุกครั้งที่ส่งคำสั่งซื้อขายต้องกำหนดจุด Stop Loss
  3. Let Profit Run เมื่อแนวโน้มที่เราเล่นหุ้นถูกก็ถือหุ้นไว้จนหมดแนวโน้มแล้วถึงออก

จะเห็นว่าแนวการลงทุนทั้ง 2 มีมุมมองในการลงทุนที่ต่างกัน เพราะทางเทคนิคดูที่ราคาเป็นสำคัญ ต้องเฝ้าหน้าจอ ต้องมีเวลา เพื่อดูสัญญานทางเทคนิค ส่วนแนวVI ดูทีมูลค่าเป็นสำคัญ เหมาะสำหรับคนที่มีเวลาไม่มาก เพราะวิเคราะห์มูลค่าหุ้นแล้ว ก็ไม่ต้องเข้ามาดูหน้าจอบ่อยๆ จะเข้าซื้อต่อเมื่อ ราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐาน Undervalued แล้วจะขายต่อเมื่อราคาหุ้นสูงกว่ามูลค่าพื้นฐาน Overvalued จึงต้องเลื่อกแนวทางที่เหมาะสมกับตัวท่านเองและเวลาที่ท่านมี นะครับ

เปิดบัญชีเล่นหุ้นexness

Investor Note