5 วิธีการเล่นหุ้นสำคัญของ Warren Buffett

ขอสัก Like นะครับ

เมื่อเราคิดถึงวิธีการเล่นหุ้นที่สำคัญของนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากระดับโลกก็คงไม่พ้นที่กล่าวถึงแนวคิดการลงทุนของ Warren Buffet (วอร์เรน บัฟเฟตต์) ผู้เป็นหนี่งในคนรวยทีสุดในโลกจากความสามารถในการจัดการเงินในการลงทุนในหุ้นโดยแน่นการลงทุนในหุ้นแบบดูวิเคราะห์ที่มูลค่าหุ้นที่แท้จริงเป็นสำคัญ Value Investing

Ask Warren Buffett: What 5 Things Make a Good Investor Great?

Ask Warren Buffett What 5 Things Make a Good Investor Great?

5 วิธีการเล่นหุ้นสำคัญของ Warren Buffett

จากบทสัมภาษณ์ของ Emmy แห่ง Fox Business Network กับ Warren Buffett หลายครั้งเธอได้แบ่งปันหลักการเล่นหุ้นที่สำคัญของ Warren Buffet ไว้ 5 ประการดังนี้

1. Exercise Discipline (การปฎิบัติใช้กฎ ระเบียบต่างๆ)

ตั้งกฎ หลักการในการเลื่อกหุ้นที่จะลงทุนและปฎิบัติตามอย่างเครงครัด เช่น เขาจะประเมินมูลค่าหุ้นด้วยหลักต่างๆที่ตั้งเอาไว้ หาราคาหุ้นที่เหมาะสมในการเข้าซื้่อ จำเอาไว้ในหัวและให้คำมั่นสัญญาเอาไว้กับตัวเองว่าจะซื่้อหุ้นในราคาที่ได้วิเคราะห์เอาไว้ ถ้าไม่ได้ราคานั้นเขาก็จะรอต่อไป

2. Pick the Winner (เลือกบริษัทที่ดีที่สุดในสายงานธุรกิจนั้นๆ)

เช่น เขาเลือกซื้อหุ้น Coke แทนที่จะซื่้อหุ้น Pepsi

3. Be Robotic About Investments (ทำเป็นเหมือนหุ่นยนต์เมื่อคิดจะลงทุน)

ต้องตัดอารมณ์ความรู้สึกกลัว ความโลภ ออกจากการลงทุน เล่นหุ้น

เมื่อหลายปีที่ผ่านมา Buffett เริ่มทยอยขายหุ้น Johnson & Johnson บางส่วน Emmy ถามกลับไปว่า ฉันคิดว่า”คุณซื่้อหุ้นอะไรแล้วคุณก็จะถื่อยาวโดยไม่คิดที่จะขายหุ้นนั้นออกไป ” Buffett รีบตอบกลับในทันทีว่า ” ผมคิดว่ามีหุ้นตัวอื่นที่ชอบมากกว่าในตอนนี้และจำเป็นต้องใช้เงินซื่้อมันซะด้วย” เขาได้วิเคราะห์หุ้นอย่างรอบคอบแล้วว่าดีกว่าจึงตัดสินใจซื้อหุ้นดังกล่าว โดยไม่ใช้อารมณ์เข้ามาตัดสิน

4. Steer Clear of the Herd (หลีกห่างจากฝูงชนนักลงทุน)

ถ้าเราตามฝูงชนนักเล่นหุ้น นักลงทุนส่วนใหญ่เราก็อาจจะพลาดติดกับดักเอาได้ Buffet เล่าให้ Emmy ฟังว่า “ครั้งหนึ่งผมได้ตัดสินใจย้ายจาก New York กลับไปอยู่ Omaha ไม่ใช่เพราะ Nebraska คือบ้านของผม แต่เป็นเพราะ ผมมักได้ยินเสียงคำแนะนำ เทคนิกการเล่นหุ้นใหม่ๆ ในทุกๆวันก่อนเทียงตอนผมอยู่ New York , Buffet วิเคราะห์ประเมิ่นมูลค่าหุ้นด้วยตัวเขาเอง หลีกเลื่ยงคำแนะนำจากนักลงทุนอื่นๆ

5. Admit Your Mistakes … Then Don’t Make Them Again (ยอมรับความผิดพลาด แล้วอย่าทำผิดซ่ำ)

บริษัทส่วนใหญ่ในโลกมักจะปิดบัง อัมพลางความผิดพลาดของบริษัทตัวเอง พยายามจะลืม หรือไม่ก็ไปแสดงความผิดในรายงานหน้าท้ายสุด แต่สำหรับ Buffett แล้วเขาจะเอาความผิดพลาดในเรื่องต่างๆของบริษัทไว้หน้าสุด ชี้แจง ยอมรับการตัดสินใจที่ผิดนั้น แล้วก็แก้ไข

นับว่าเป็นแนวคิดที่มีประโยชน์มากในการเล่นหุ้นของนักลงทุนทุกท่าน

5 วิธีการเล่นหุ้นสำคัญของ Warren Buffett

อ้างอิง: http://www.learnvest.com/knowledge-center/ask-warren-buffett-what-5-things-make-a-good-investor-great/

เปิดบัญชีเล่นหุ้นexness

Investor Note