ลงทุนอะไรดี ที่เหมาะกับ มนุษย์เงินเดือน

ขอสัก Like นะครับ

วิธีออมเงิน และ การลงทุน สำหรับ มนุษย์เงินเดือน

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานประจำ หรือ ที่เรียกฮิตกันจนติดปากว่า “มนุษย์เงินเดือน” พ่อแม่ไม่มีสมบัติมากมาย ไม่มีความรู้ เกียวกับการทำธุรกิจการลงทุนเป็นพิเศษ โอกาสในการลงทุนที่ให้ได้ผลตอบแทนสูงๆ ได้คงเป็นเรื่องยาก แล้วเราจะ ลงทุนอะไรดี?

แต่ถ้าเราต้องการมีอิสรภาพทางด้านการเงิน จะมีแนวทางไหนที่จะเป็นการลงทุน“เพื่อการเกษียณ” เรามาดูกันอะไรจะเป็นกลยุทธ์ หรือวิธีการลงทุนระยะยาว“ดีที่สุด”  ทีสำคัญคือต้องมีวินัย และ ความเข้าใจความเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ
เรื่องสำคัญเรื่องแรก คือ เงินลงทุน แน่นอน ถ้าเรามีเงินไม่มาก หรือเงินลงทุนก่อนใหญ่ ยกเว้นว่าพ่อแม่รวย มีสมบัติให้ ทางออกก็คือ การแบ่งเงินบ้างส่วนจาก เงินเดือน เงินโบนัส ค่าคอมหรืออื่นๆที่เป็นรายรับ ลดรายจ่ายทีไม่จำเป็น เพื่อนำมาออมไว้สำหรับการลงทุน
ระยะเวลาในการลงทุนที่นานพอ ตามประวัติศาสตร์การลงทุน และ ได้มีการเก็บข้อมูลเอาไว้ พบว่า การลงทุนในหุ้น ให้ผลตอบแทนสูงสุด ในระยะยาว เมื่อเทียบกับการลงทุนในรูปแบบอื่นๆ ในภาวะที่ดอกเบี้ยเงินฝากให้ผลตอบแทนที่ต่ำมาก การนำเงินส่วนหนึ่งมา ออมในหุ้นเป็นหลัก จึงเป็นทางเลือกทีดี กว่านำเงินส่วนใหญ่ไปเงินฝากไว้ในธนาคาร ผลตอบแทนในหุ้น ทองคำ เงินฝาก

แต่ถ้าเรามีความรู้ในการลงทุนในหุ้นน้อย ก็สามารถลงทุนในหุ้นผ่านกองทุนรวมรวมที่อิงดัชนี จะมีความเสี่ยงน้อยถ้าเราลงทุนในระยะยาว อีกทางเรื่องหนึ่ง คือ ออมเงินในหุ้นแบบโปรแกรมออมหุ้นซึ่ง มีในหลายโบรคเกอร์ให้เลือก โดยโบรคเกอร์จะคัดหุ้นดีพื้นฐานดีมาให้นักลงทุน เลือกลงทุนในแบบการออม แบบฝากประจำ ทุกเดือน โดยที่หุ้นที่เราเลือกนั้นเราเป็นเจ้าของจริงๆ เมื่อมีเงินปันผลเราก็ได้รับด้วย โดยวิธีการซื้อหุ้นเข้าport ทุกๆเดือน เป็นจำนวนเงินที่เท่ากัน โดยช่วงหุ้นราคาสูง เราก็จะได้จำนวนหุ้นน้อย ในทางกลับกัน ช่วงที่ราคาหุ้นตกต่ำ เราจะได้หุ้นจำนวนมาก โดยใช้เงินออมหุ้นที่เท่าๆกัน การซื้อหุ้นแบบนี้เรียกว่า Dollar-Cost Averaging (DCA) ในระยะยาวกฏของค่าเฉลี่ยจะทำให้เราได้หุ้นในราคาต้นทุนหุ้นที่ต่ำลง จึงเท่ากับเป็นการลงทุนแบบเฉลี่ยต้นทุน

Dollar Cost Averaging ดีอย่างไร

ตามตารางจะเห็นได้ว่า ถ้าเราลงทุนที่เดียวในเดือนแรก 2000$ ทีราคา $14.28 เราจะได้หุ้นทั้งหมดเพียง 140 หุ้น แต่ถ้าเราใช้ออมหุ้นเฉลี่ยสะสม แบบ dollar-cost averaging ไปใน 5 เดือน เราจะได้จำนวนหุ้นรวมสะสมที่ 150 หุ้น ที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้น $13.36  และได้หุ้นเพิ่มอีก 10 หุ้น พอเห็นภาพแล้วว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนซื้อหุ้นที่เดียว ใช้ Dollar-cost averaging ตัดอารมณ์เรื่องราคาตลาด ทำไปตามแผน แล้วการออมเงินในหุ้นจะเพิ่มค่ามากในระยะยาว

สุดท้าย คือ ระยะเวลาลงทุน ยิ่งเราลงทุนยาวนาน ผลตอบแทนก็จะคุ้มค่าการลงทุน จึงเป็นโอกาสสำหรับคนที่มีเวลาในการออมที่ยาวนานกว่า เงินออมตั้งแต่อายุยังน้อย
ดังนั้น สำหรับ มนุษย์เงินเดือน หากมีการวางแผนการลงทุนที่ดี  มีวินัย ลดรายจ่ายทีไม่จำเป็น  แบ่งเงินส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุนในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถมีเงินใช้ในตอนเกษียณได้อย่างสบาย และมีความเสี่ยงน้อยมาก

 

เปิดบัญชีเล่นหุ้นexness

Investor Note