ข่าวหุ้น Fri Mar 16 time in New York

ขอสัก Like นะครับ

ข่าวหุ้นสำคัญ

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม เวลาใน New York

4:00am EUR Italian Trade Balance
5:00am EUR Trade Balance
7:30am CAD Foreign Securities Purchases
7:30am CAD Manufacturing Sales m/m
7:30am USD Core CPI m/m
7:30am USD CPI m/m
8:15am USD Capacity Utilization Rate
8:15am USD Industrial Production m/m
8:55am USD Prelim UoM Consumer Sentiment
8:55am USD Prelim UoM Inflation Expectations

เปิดบัญชีเล่นหุ้นexness

Investor Note